Privacy Policy

Privacy Policy:


AuthentiekPortugal.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw gegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AuthentiekPortugal.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Invullen van persoonsgegevens
Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over reisproducten te informeren.
Tijdens het boekingsproces wordt u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Verzamelen van persoonsgegevens
Als u zich aanmeld voor onze nieuwsbrief dient u slechts uw e-mailadres op te geven. Indien u aangeeft ook graag de kortingsbon te willen ontvangen wordt er ook gevraagd naar uw naam. Hiermee kunnen wij fraude met de kortingsbonnen tegengaan.

Als u een optieboeking plaatst wordt u gevraagd alle gegevens in te vullen die nodig zijn om uw optieboeking te verwerken. U kunt hierbij denken aan de samenstelling van uw reisgezelschap (voor- en achternaam, geboortedatum en geslacht), de NAW-gegevens, het telefoonnummer en het e-mailadres van de hoofdboeker en de naam en het telefoonnummer van de thuisblijver. Wij zullen deze gegevens gebruiken om de reis in optie te zetten bij onze partners.
Indien u deze optieboeking omzet in een definitieve boeking, zal een deel van deze gegevens eveneens gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw boeking.

Op onze website kunt u een contactformulier invullen. U vraagt ons door middel van dit formulier contact met u op te nemen. Om dit te kunnen doen, dient u uw voor- en achternaam bij ons achter te laten samen met het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken en uw e-mailadres.

Naast de optieboeking en het contactformulier, vindt u op onze website ook een offerteformulier. In het offerteformulier kunt u uw reisvoorkeuren opgeven, zodat wij op basis daarvan een reis op maat voor u kunnen samenstellen. Ook hier wordt u gevraagd om uw voor- en achternaam, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres.

Tot slot is er de mogelijkheid om een specifieke reis die u heeft gezien op onze website door te sturen naar een vriend of familielid. Om dit te doen, vragen wij u om zowel uw e-mailadres als dat van de persoon met wie u het product wil delen, in te vullen.

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens bestaan uit gegevens over bijvoorbeeld ras, religie, gezondheid en politieke voorkeur. Deze gegevens mogen niet worden verzameld, tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is gemaakt. 
Wel kunt u er voor kiezen om bijzondere persoonsgegevens met ons te delen omdat u bijvoorbeeld medische assistentie nodig heeft, toestemming heeft gevraagd om te reizen met een medische aandoening of een speciaal dieet volgt. Doordat u zelf dergelijke persoonsgegevens aanlevert, stemt u ermee in dat wij deze informatie kunnen verzamelen, gebruiken en eventueel met derden kunnen delen. U bent altijd gerechtigd om uw toestemming in te trekken. Dit kan echter betekenen dat wij niet in staat zijn om alle of een deel van de door u gewenste diensten te leveren.

Verwerking van persoonsgegevens
Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons hebt geboekt. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie. Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Doeleinden van gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het aangaan en de uitvoering van overeenkomsten voor reizen en de daarbij behorende producten en diensten. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, zou dit gevolgen kunnen hebben voor de uitvoering van een overeenkomst.

Type gegevens en bewaartermijnen
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Boekingen en reserveringen (t.b.v. de financiële administratie)  maximaal 7 jaar
Chatgesprekken maximaal 1 jaar
Contactformulier   maximaal 4 jaar
Offerteaanvraag/Optieformulier    maximaal 4 jaar
Nieuwsbrief inschrijving   tot moment van uitschrijving
Aanvraag via e-mail             maximaal 4 jaar


Beveiliging
Alle gegevens die u via onze website verzendt, worden verzonden met een SSL versleuteling volgens het HTTPS protocol. U kunt deze beveiliging herkennen aan het slotje voor het internetadres in de adresbalk, alsmede de https:// die aan deze webpagina’s vooraf gaat.

Google
AuthentiekPortugal.nl maakt gebruik van Google Analytics en Google AdWords. Hiermee krijgen wij inzicht in hoe onze bezoekers onze website gebruiken. De informatie wordt overgedragen aan en opgeslagen door Google. Het gaat om informatie over je surfgedrag op onze website, informatie over het moment waarop je op een van onze advertenties klikt. Ook wordt je IP-adres opgeslagen.
Voor meer informatie over hoe Google voldoet aan de eisen van de GDPR (Wbp), verwijzen wij u graag naar de pagina’s Privacybeleid van Google Analytics, Google Cloud en de GDPR en Wat Google doet op het gebied van databescherming.

Rechten omtrent uw gegevens
Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Voor de financiële administratie zijn wij wettelijk verplicht om de daarvoor relevante persoonsgegevens gedurende een periode van zeven (zegge: 7) jaar te bewaren.

Links
Deze website bevat links naar andere websites en/of bronnen die niet door ons worden beheerd en/of gestuurd. Wij dragen hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook. Deze privacy policy heeft dan ook geen betrekking op andere websites en/of bronnen en beperkt zich uitsluitend tot deze website. Wij adviseren u dan ook dringend de betreffende privacy bepalingen en disclaimers van andere websites en/of bronnen aandachtig door te nemen voordat u aldaar persoonsgegevens verstrekt.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: info@vakantiestunt.nl

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Datum laatste wijziging: 25 mei 2018